Nieuwsartikel

Voltooiing restauratie Zwammerdamschepen
Voltooiing restauratie Zwammerdamschepen

Voltooiing restauratie Zwammerdamschepen een stap dichterbij gekomen

Met de op 25 augustus getekende intentieverklaring komt de voltooiing van de restauratie van de in de jaren 70 van de vorige eeuw gevonden Romeinse Zwammerdamschepen een grote stap dichterbij en daarmee in rustig vaarwater.

In deze intentieverklaring onderschrijven Arjan de Zeeuw namens staatssecretaris Cultuur Gunay Uslu van het ministerie van OCW, Willy de Zoete, gedeputeerde voor de provincie Zuid-Holland, Jan Jehee van de Stichting Museumpark Archeon en Anouk Noordermeer, wethouder van Alphen aan den Rijn het nationaal belang van de afronding van de restauratie van de Zwammerdamschepen. Bovendien spreken zij de wens uit dat de unieke schepen straks in het nog op te richten Nationaal Romeins Scheepvaartmuseum vaste grond onder de voeten krijgen.

Er wordt al geruime tijd samengewerkt door Rijk, provincie, gemeente en Museumpark Archeon om de Romeinse schepen te restaureren. De UNESCO werelderfgoed-status van de Neder-Germaanse Limes en het daaraan gekoppelde Limes Feestjaar 2022 zijn de aanleiding voor het ondertekenen van deze intentieverklaring.

De intentieverklaring werd ondertekend in de Arena van Museumpark Archeon, in Alphen aan den Rijn. Hierbij waren 400 onderzoekers uit dertig landen van het deze week gehouden XXV Limes Congres aanwezig. Een permanente tentoonstelling van de schepen in het Nationaal Romeins Scheepvaart Museum en een toekomstig Limes bezoekerscentrum zijn in de toekomst voorzien in het entreegebied van Museumpark Archeon.

Restauratie Zwammerdamschepen

De schepen zijn tussen 1971 en 1974 opgegraven op het landgoed Hooge Burch van de zorginstelling Ipse de Bruggen in Zwammerdam. In 2016 is de collectie Zwammerdamschepen via Batavialand Lelystad in langdurige bruikleen gegeven aan de provincie Zuid-Holland die op haar beurt de schepen in bruikleen heeft gegeven aan Museumpark Archeon. Met bijdragen vanuit het Mondriaanfonds, de subsidieregeling Erfgoedlijnen Zuid-Holland en de Economic Development Board Alphen (EDBA) van de gemeente Alphen aan den Rijn worden de schepen nu op terrein van Archeon in een speciaal daartoe ingerichte restauratiewerf door talloze vrijwilligers en specialisten gerestaureerd.

Willy de Zoete, gedeputeerde Zuid-Holland: “De restauratie van de Zwammerdamschepen is een voorbeeld van een meerjarig samenwerkingsproject vanuit het brede Limes netwerk dat voortvloeit uit ons provinciale erfgoedbeleid. Het is fantastisch om te zien hoe experts en vrijwilligers zich zo vol enthousiasme inzetten voor de restauratie van deze iconische schepen. Zo kunnen inwoners en bezoekers genieten van dit unieke Romeinse erfgoed en behouden we het ook voor toekomstige generaties.”

Vanuit de netwerktafel van de erfgoedlijn Neder-Germaanse Limes wordt geadviseerd aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland over projecten die passen binnen de doelstellingen van het Zuid-Hollands erfgoedbeleid en die zich onder andere richten op publieksbereik. Zo kunnen belangstellenden via (digitale) routes dit bijzondere Romeinse erfgoed beleven op verschillende plekken langs de Neder-Germaanse Limes in Zuid-Holland.

Bij de vindplaats in Zwammerdam bevond zich de Romeinse nederzetting Nigrum Pullum, een klein grensfort (castellum) uit het jaar 47. Op deze plek is nu op Landgoed Hooge Burch een tentoonstelling te bezoeken over de Zwammerdamschepen.

Sinds 2017 werd vanuit de provincie middels subsidies ook een half miljoen euro verstrekt aan de diverse restauratiewerkzaamheden van de Zwammerdamschepen.

Bron: Provincie Zuid-Holland