Nieuwsartikel

Unieke vondsten bij nieuwe opgravingen in Zwammerdam
Unieke vondsten bij nieuwe opgravingen in Zwammerdam
De cliënten van Ipse de Bruggen in Zwammerdam waren hierbij betrokken en waren verantwoordelijk voor het wassen en labelen van de vondsten. Als verrassing kregen zij van archeoloog Wouter hun diploma en zijn ze vanaf nu hulparcheoloog.
De immer actieve Nigrum Pullum coördinator Leen van Zwieten stond dan ook te glunderen toen ook nog TV West opnames kwam maken.
Nu de opgravingen zijn geweest zal de grond bouwrijp gemaakt worden voor nieuwe zorgwoningen.
De nieuwe plannen voor de vindplaats van de Zwammerdamschepen en Nigrum Pullum zullen daardoor met twee jaar uitgesteld worden.