Over ons

Lees op deze pagina ons verhaal en over onze lopende projecten

Stichting Nigrum Pullum ad Vitam heeft als doelstelling om het roemrijke verleden van Nigrum Pullum en de originele vindplaats van de unieke zes Zwammerdamschepen tot leven te brengen en daarmee aantrekkelijk te maken voor publiek en bewoners van Hooge Burch.

Daartoe zijn er drie Romeinse projecten in ontwikkeling, waarvoor wij momenteel plannen maken en subsidies aanvragen bij gemeente, provincie, Limes Nederland en andere culturele subsidiefondsen.

Die drie projecten betreffen de bouw door onze eigen bewoners van een Romeinse strijdwagen, welke dan t.z.t. in 2025 bij Nigrum Pullum te zien zal zijn.

Voorts werken we aan het project Roman Pottery. In 2023 is bij opgravingen door archeologen heel veel aardewerk gevonden bij Nigrum Pullum en dat heeft ons geïnspireerd om bij ons een Roman Pottery te ontwikkelen en die op onze locatie te vertalen naar een expositie, meerdere workshops en ook de verkoop zelf van Roman Pottery. Wij werken hier samen met archeologen, met experts en met Vindolanda bij Hadrians Wall (UK) die eenzelfde project simultaan ontwikkelen (op te leveren in 2025).

Een groter project is genaamd Romeins Leven. Daar gaan we in een reeks van jaren gebouwen, poorten etc. reconstrueren zoals die ruim 2.000 jaar geleden gestaan hebben bij het fort Nigrum Pullum en de aanpalende burger vicus. De start van dit project is de bouw door bewoners en vrijwilligers samen met enkele professionals van een grote Romeinse soldatenbarak met daarin een zorgkliniekje. Planning 2025-2027.

Zie hierna enige foto’s van de drie projecten welke momenteel in ontwikkeling zijn bij stichting Nigrum Pullum ad Vitam. Mocht u belangstelling hebben om een van deze unieke projecten te subsidiëren of te sponsoren, stuur s.v.p. een mail naar leovansister@nigrumpullum.nl

Wie zijn wij?

Het Genootschap NIGRVM PVLLVM bestaat uit een aantal enthousiaste vrijwilligers die rondleidingen verzorgen en activiteiten organiseren. In het seizoen staan zij vanaf begin april tot eind oktober elke dinsdagmiddag paraat om bezoekers te ontvangen in bezoekerscentrum Nigrvm Pvllvm.

Rondlopen over de tentoonstelling met Romeinse vondsten en over het oorspronkelijke opgravingsterrein, de heilige grond, waar vroeger het Romeinse fort en de beroemde Zwammerdamschepen hebben gelegen is nog boeiender onder leiding van een gids! Gelukkig is die mogelijkheid er op landgoed Hooge Burch.

Foto Nigrum Pullum | vrijwilligers / gidsen

Waarom wordt NIGRVM PVLLVM hier met een V geschreven in plaats van met een U?

Nigrvm Pvllvm is Latijn, de taal van de Romeinen. In het Romeins alfabet komt de letter U niet voor, wel de V. Die werd uitgesproken als ‘oe’. Er is voor gekozen om het Limesbezoekerscentrum NIGRVM PVLLVM zo Latijns mogelijk te spellen. Het Romeinse fort wordt gewoon gespeld als Nigrum Pullum.

Nigrum Pullum betekent overigens Zwarte Kip of Zwarte Aarde.

Foto: Nigrum Pullum – tentoonstelling in de Haven

Boeiende verhalen en tips

Een aantal van hen kan uit eigen ervaring vertellen hoe de archeologische opgraving van bijvoorbeeld de Romeinse schepen verliep. En wat er nu met deze schepen gebeurt in Museumpark Archeon in Alphen aan den Rijn.
Daarnaast weten ze natuurlijk allen aanvullende informatie te vertellen over de vondsten in de tentoonstelling, en over de samenwerking met mensen met een verstandelijke beperking.
Ook kunnen zij u tips geven over andere boeiende activiteiten op Romeins gebied: van fietstochten en gladiatorengevechten tot proeverijen of andere archeologische sites.

Zorginstelling Ipse de Bruggen

Heilige grond. Wat hebben Ipse de Bruggen en de gemeente aan dit project?
De zorginstelling Ipse de Bruggen heeft zich al vanaf de vondst en opgravingen van de authentieke Zwammerdamschepen in 1971-1974 en daarna volledig gecommitteerd verklaard om de heilige grond, de vindplaats van de zes Romeinse schepen in tact te houden, te onderhouden en open te stellen voor het publiek; mits de dagelijkse activiteiten van de zorginstelling daarmee niet gestoord
worden. Nu zeer recent UNESCO de Neder-Germaanse limes tot werelderfgoed heeft benoemd en daarmee ook NIGRVM PVLLVM is er des te meer reden om NIGRVM PVLLVM als een zeer interessante en mooie archeologische site te exploiteren en daar een actief aanbod te realiseren. Om die reden wordt in 2022 het ambitieuze project Nigrum Pullum ad Vitam gestart. Het zal daarmee grotere bezoekersstromen naar Zwammerdam halen (focus op zaterdagen) en de gemeente, de winkeliers en andere relevante stakeholders extra impulsen geven. Het gemeentebestuur van Alphen a.d. Rijn is een sterk voorstander van het publiekelijk openstellen van historisch, archeologisch, erfgoed binnen de gemeente en Nigrum Pullum is daar onderdeel van.

Foto: Ipse de Bruggen

De partners van NIGRVM PVLLVM

Ipse de Bruggen

[bekijk website]

Romeinen.nl

Julia Chorus

[bekijk website]

(bekijk website)

Romeinse Limes Nederland

[bekijk website]

Museumpark Archeon

[bekijk website]

Claudia Thunnissen

[bekijk website]

Hazenberg Archeologie

[bekijk website]

Provincie Zuid-Holland / Erfgoedhuis Zuid-Holland

 [bekijk website]

Gemeente Alphen aan den Rijn

[bekijk website]

Rijkmuseum van Oudheden, Leiden

[bekijk website]

Limes journaal 

[bekijk website]

Vereniging Vrienden van Archeon

[bekijk website]

 

Schrijf je in als vrijwilliger!