Project

Nigrum Pullum ad Vitam

Project:

Nigrum Pullum ad Vitam

Dit project is in 2022 opgestart omdat 50 jaar geleden in 1972 de Zwammerdamschepen op het terrein van Hooge Burch in Zwammerdam werden gevonden. Talloze bewoners van de zorginstelling en vele bezoekers komen jaarlijks naar de vindplaats, maar treffen daar nu nog niet zo veel aan.
Wij willen de heilige grond, de vindplaats, tot leven brengen (ad Vitam) en daarmee aantrekkelijker maken voor de bewoners zelf en voor de bezoekers. Het unieke is dat bewoners zelf ook mee gaan bouwen aan de replica van de Zwammerdam6 en andere publiekszaken.

De wens om dit zo belangrijke erfgoed tot leven te brengen en een bezoek aan de heilige grond (de vindplaats) aantrekkelijk te maken voor het grote publiek. Actief, samen met de gemeente, participeren in het speciale Limesjaar 2022. Doel is ook om omliggende Limes locaties met elkaar te verbinden (Rijksmuseum voor Oudheden, Valkenburg, Katwijk, Matilo, Ipse de Bruggen / NIGRVM PVLLVM , museumpark Archeon en de gemeente Alphen a.d. Rijn aan den Rijn.

Centrale doelstelling project: het Romeins verleden van de vindplaats van de Zwammerdamschepen meer tot leven te brengen voor de inwoners, bewoners (jong & oud) en voor toeristen en recreanten.

 

Wat hebben de bewoners eraan en wat is hun rol

Bewoners samen met minister van Cultuur Engelshoven

De bewoners van Hooge Burch hebben al jaren een sterke band met het gebeuren rond NIGRVM PVLLVM . Velen kennen het en zijn deels ook zelf incidenteel betrokken bij de activiteiten. Op diverse dagbestedingsgroepen maken de cliënten: houten schepen, Romeinse schilderijen, sokken, diverse kaarten en zeepjes. Deze verkopen we via de winkel in NIGRVM PVLLVM. In de nieuwe situatie zullen de bewoners er zelf nog meer plezier aan kunnen beleven ten eerste omdat er meer te zien is en te beleven valt als ook meer activiteiten georganiseerd gaan worden. Daar waar mogelijk zullen meerdere bewoners ook een actieve rol kunnen gaan vervullen.
Verder zullen een aantal bewoners samen met een modelmaker/houtbewerker meewerken aan de bouwen van de replica Zwammerdamschepen. (op schaal). En wellicht ook bij de maquette van het castellum. Dat alles zal tot een nog grotere verbinding tussen de zorginstelling, de bewoners en NIGRVM PVLLVM zelf leiden.