Albaniana

Wereldstad in de Limes

Nigrum Pullum (gelegen in Zwammerdam) dat deel uitmaakt van de gemeente Albaniana, tegenwoordig Alphen aan den Rijn geheten. Albaniana heeft een roemrijk Romeins verleden wat tot uiting komt in Nigrum Pullum en in het populaire museumpark Archeon. De Romeinen zijn ca. 230 jaar gebleven in Albaniana. Naast de originele vindplaats van de Zwammerdam- schepen bij Nigrum Pullum tref je veel van de Romeinse historie in Archeon en waar momenteel ook de Zwammerdam schepen gerestaureerd worden om over een tijdje tentoongesteld te worden in een nieuw te bouwen nationaal Romeins Scheepvaart Museum.

Ook in de gemeente zelf zijn meerdere iconen en afbeeldingen te zien die het Romeinse verleden naar voren brengen. Niet zo verwonderlijk dus dat de stad meerdere Romeinse publieksevenementen kent zoals het Romeins weekend in de stad, de Limes Classic fietstocht in Zwammerdam en het 14-daagse Romeins festival in Archeon.Naast de originele vindplaats van de Zwammerdam- schepen bij Nigrum Pullum tref je veel van de Romeinse historie in Archeon en waar momenteel ook de Zwammerdam schepen gerestaureerd worden om over een tijdje tentoongesteld te worden in een nieuw te bouwen nationaal Romeins Scheepvaart Museum.

Foto’s: Leo van Sister | de Romeinen van Legio II Augusta bezetten Archeon

Het Romeins verleden langs de Limes

Tweeduizend jaar geleden stonden er binnen de huidige gemeentegrenzen van Alphen aan den Rijn twee Romeinse grensforten: Albaniana, op de plek waar nu de winkels aan het Rijnplein staan en Nigrum Pullum in Zwammerdam. De forten waren onderdeel van de Limes, de noordelijke grens van het Romeinse rijk die dwars door Nederland langs de Rijn liep.

De Romeinse Limes is het grootste archeologischemonument van ons land en sinds 27 juli 2021 UNESCO Werelderfgoed. Naast deze grensforten is de derde pijler van het Romeinse verleden in Alphen aan den Rijn het museumpark Archeon.

[Lees hier] het programma van wereldstad aan de Limes Albaniana

Regiegroep Albaniana

In de gemeente Alphen a.d. Rijn (Albaniana) is een regiegroep actief samengesteld uit een delegatie van museumpark Archeon, Nigrum Pullum, citymarketing, Alphen linkt en mensen van de gemeente. Er worden in dit Limesjaar in en rond Alphen vele Limes evenementen georganiseerd en deze
regiegroep heeft als taak om deze activiteiten te coördineren, te verbinden en te promoten bij de bevolking en bezoekers aan de gemeente.

Foto’s Julia Chorus | castellum Nigrum Pullum