Projecten Nigrum Pullum

Geplande projecten

Roman Pottery bij Nigrum Pullum

Recent is er een opgraving gedaan rondom Castellum NIGRVM PVLLVM, uitgevoerd onder leiding van Wouter Groenendijk van de firma Bodac. Tijdens deze opgraving heeft archeoloog Janneke Noordervliet de klei gevonden, de bodem waar die Romeinen vroeger op bouwden, leefden en in groeven, dus is deze klei van speciale waarde. Deze klei vanuit de gevonden grachten meegegeven aan Roderick om hier iets mee te gaan doen. Het plan is om in samenwerking met Roderick opnieuw Romeinse potten en schalen bakken en in Nigrum Pullum te plaatsen.

In het project worden een expositie en workshops georganiseerd en zal in Vindolanda bij Hadrians Wall in Engeland eenzelfde project uitgevoerd worden. Planning is 2024/2025.

 

 

 

Foto Nigrum Pullum | vrijwilligers / gidsen

Waarom wordt NIGRVM PVLLVM hier met een V geschreven in plaats van met een U?

Nigrvm Pvllvm is Latijn, de taal van de Romeinen. In het Romeins alfabet komt de letter U niet voor, wel de V. Die werd uitgesproken als ‘oe’. Er is voor gekozen om het Limesbezoekerscentrum NIGRVM PVLLVM zo Latijns mogelijk te spellen. Het Romeinse fort wordt gewoon gespeld als Nigrum Pullum.

Nigrum Pullum betekent overigens Zwarte Kip of Zwarte Aarde.

Foto: Nigrum Pullum – tentoonstelling in de Haven

Boeiende verhalen en tips

Een aantal van hen kan uit eigen ervaring vertellen hoe de archeologische opgraving van bijvoorbeeld de Romeinse schepen verliep. En wat er nu met deze schepen gebeurt in Museumpark Archeon in Alphen aan den Rijn.
Daarnaast weten ze natuurlijk allen aanvullende informatie te vertellen over de vondsten in de tentoonstelling, en over de samenwerking met mensen met een verstandelijke beperking.
Ook kunnen zij u tips geven over andere boeiende activiteiten op Romeins gebied: van fietstochten en gladiatorengevechten tot proeverijen of andere archeologische sites.

Zorginstelling Ipse de Bruggen

Heilige grond. Wat hebben Ipse de Bruggen en de gemeente aan dit project?
De zorginstelling Ipse de Bruggen heeft zich al vanaf de vondst en opgravingen van de authentieke Zwammerdamschepen in 1971-1974 en daarna volledig gecommitteerd verklaard om de heilige grond, de vindplaats van de zes Romeinse schepen in tact te houden, te onderhouden en open te stellen voor het publiek; mits de dagelijkse activiteiten van de zorginstelling daarmee niet gestoord
worden. Nu zeer recent UNESCO de Neder-Germaanse limes tot werelderfgoed heeft benoemd en daarmee ook NIGRVM PVLLVM is er des te meer reden om NIGRVM PVLLVM als een zeer interessante en mooie archeologische site te exploiteren en daar een actief aanbod te realiseren. Om die reden wordt in 2022 het ambitieuze project Nigrum Pullum ad Vitam gestart. Het zal daarmee grotere bezoekersstromen naar Zwammerdam halen (focus op zaterdagen) en de gemeente, de winkeliers en andere relevante stakeholders extra impulsen geven. Het gemeentebestuur van Alphen a.d. Rijn is een sterk voorstander van het publiekelijk openstellen van historisch, archeologisch, erfgoed binnen de gemeente en Nigrum Pullum is daar onderdeel van.

Foto: Ipse de Bruggen

De partners van NIGRVM PVLLVM

Ipse de Bruggen

[bekijk website]

Romeinen.nl

Julia Chorus

[bekijk website]

(bekijk website)

Romeinse Limes Nederland

[bekijk website]

Museumpark Archeon

[bekijk website]

Claudia Thunnissen

[bekijk website]

Hazenberg Archeologie

[bekijk website]

Provincie Zuid-Holland / Erfgoedhuis Zuid-Holland

 [bekijk website]

Gemeente Alphen aan den Rijn

[bekijk website]

Rijkmuseum van Oudheden, Leiden

[bekijk website]

Limes journaal 

[bekijk website]

Vereniging Vrienden van Archeon

[bekijk website]

 

Schrijf je in als vrijwilliger!